KLEI is universeel.

In de wereldtaal Esperanto werd het dan

ARGILO.